Logo
Logo

Bli medlem i VKEF 2023

Välkommen att bli medlem i Kulturskolans elevförening och Riksförbundet unga musikanter

Elevföreningens uppdrag:
Elevföreningens uppgift är att stötta elever och elevgrupper på Kulturskolan i olika aktiviteter.
Föreningen administrerar pengar att ge bidrag från. Det är medel de får från Riksförbundet unga musikanter, RUM.

Bidrag:
Elever och elevgrupper, som ensembler och orkestrar kan till exempel söka bidrag till:

- Lägerverksamhet
- Resor (med sin orkester till exempel)
- Gästlärare och föreläsare
- Festivaler man vill arrangera
- Stipendier

För att få söka bidrag från elevföreningen, behöver eleverna vara medlemmar.
Ju fler medlemmar, desto mer pengar till bidrag från Riksförbundet unga musikanter.

Ett medlemskap Västerås kulturskolas elevförening, ger automatiskt ett medlemskap i Riksförbundet unga musikanter.

Information om medlemsavgift

Det är gratis att vara med i Västerås Kulturskolas elevförening.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemskap i föreningen under 2023. Du ansluts också till Riksförbundet Unga Musikanter. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Riksförbundet Unga Musikanter.